0

A little respect

"Me iba a tirar un eructo, por eso puse esa cara. No me lo tiré porque está Alan, si no me lo tiraba."

Nico

0 comentarios: